Khoá học của Tú


Thương hiệu cá nhân thực chiến


9̶,̶9̶9̶9̶,̶0̶0̶0̶đ̶

2,999,000đ

Tìm hiểu

Học viên đăng ký: 3,598

Đỉnh cao sáng tạo nội dung video marketing


6̶,̶9̶9̶9̶,̶0̶0̶0̶đ̶

1,999,000đ

Tìm hiểu

Học viên đăng ký: 883

Tâm lý học trong Marketing – Sales


1̶2̶,̶9̶9̶9̶,̶0̶0̶0̶đ̶

3,999,000đ

Tìm hiểu

Học viên đăng ký: 531

Tiktok Creator thực chiến

(0 – 100K follow trong 3 tháng)


6̶,̶9̶9̶9̶,̶0̶0̶0̶đ̶

1,999,000đ

Tìm hiểu

Học viên đăng ký: 2,306

Sản xuất video A-Z

(Nghề đạo diễn)


3̶5̶,̶0̶0̶0̶,̶0̶0̶0̶đ̶

22,999,000đ

Tìm hiểu

Học viên đăng ký: 112

Chuyên gia hình ảnh

(Designer chuyên nghiệp)


1̶2̶,̶0̶0̶0̶,̶0̶0̶0̶đ̶

4,499,000đ

Tìm hiểu

Học viên đăng ký: 227