Trong quá trình hành nghề, Tú thấy pháp luật của chúng ta còn mang nặng tính học thuật, khiến cho việc tiếp cận pháp luật đối với những người yếu thế trong xã hội còn nhiều khó khăn. Chính vì thế, Tú có mong muốn xây dựng được một hệ thống tuyên truyền pháp luật một cách đơn giản nhất.
Tú sẵn sàng tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhiệt tình cho những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, người có công. Mong các bạn chia sẻ để Tú có thể giúp đỡ được nhiều người hơn.
Sứ Mệnh
Tuyên truyền "Pháp Luật Đơn Giản"